Moralność małego dziecka

Dla małego dziecka zasady dobra i zła, przyjęte przez grupę, nie mają żadnego znaczenia. Jego zachowanie się jest impulsywne, a wartość moralną swego postępowania ocenia ono nie ze względu na dobro czy zło wyrządzone innym, lecz ze względu na przyjemności czy przykrości, jakie czyn ten spowodował jemu samemu. Małe dziecko jest jeszcze intelektualnie niedojrzałe do tego, aby mogło zrozumieć, że jakiś czyn jest zły, chociaż nie pociąga za sobą złych skutków. Zastanawia się ono tylko nad tym, w jaki sposób dane postępowanie przynosi mu korzyści. Dopóki jego niewłaściwe zachowanie się nie pociągnie za sobą nieprzyjemnych konsekwencji, dopóty nie widzi ono potrzeby zmiany swego postępowania ze względu na inne osoby.

Małe dziecko nie ma jeszcze ,,świadomości winy” z powodu złego postępowania, ponieważ nie wie, co jest dobre, a co złe. Jednak w wieku trzech lub czterech lat dziecko konsekwentnie wychowywane orientuje się już, jakie postępowanie jest uznane przez dorosłych, a więc jest dobre, a jakie nie uznane, a więc złe. Małe dziecko robi to, co mu się podoba, bez względu na inne osoby. Nie zastanawia się nad tym, jak ma postępować wobec innych. Nawet w tym przypadku, gdy jego czyn może spowodować komuś ból lub przykrość, nie odczuwa wyrzutów sumienia.

Małe dziecko nie zna jeszcze prawa własności. Przedmioty, które mu się podobają, bierze sobie bez względu na prawo własności. Gdy mu się podoba jakaś zabawka, zabiera ją ze sklepu lub z domu innego dziecka. Postępowanie tego rodzaju nie kojarzy się dziecku z kradzieżą. Mimo zakazu „nie dotykaj rzeczy, które należą do innych osób”, dziecko zapomina o tym, gdy jakiś nowy przedmiot rozbudzi jego ciekawość. Im konsekwentniej wpaja się dziecku to, że nie wolno mu dotykać przedmiotów należących do matki, do pani Smith czy innych osób, tym prędzej nauczy się szanować cudzą własność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>