Korzyści płynące z czytania komiksów

Istnieje mnóstwo argumentów, przemawiających na korzyść komiksów. Oto niektóre z nich:

– 1. Komiksy stanowią rodzaj nowoczesnego folkloru, odpowiadającego mitom greckim i staronorweskim (Strang, 1943),

– 2. Komiksy dostarczają dzieciom słabo czytającym takiej formy przeżycia lektury, która sprawia im dużą przyjemność (Strang, 1943). Mogą one również rozwijać u dzieci sprawność czytania (Garrison, 1952). Komiksy, ponieważ są rozrywką, pobudzają dziecko do czytania i przełamania niechęci do lektury (Bakwin, 1953).

– 3. Dzieci, które często czytają komiksy, mają prawie takie same osiągnięcia w nauce, jak dzieci, które czytają komiksy rzadko (Witty, 1955),

– 4. Jeżeli dzieci rzeczywiście czytają tekst komiksów, to korzystają z obszernej dodatkowej lektury, która wprowadza je w szeroki zakres słownictwa, obejmującego liczne wyrazy spotykane często w innej lekturze (Strang, 1943).

– 5. Komiksy stanowią świetną technikę propagandy, zwłaszcza przeciw przesądom (Bakwin, 1953).

– 6. Komiksy służą jako skuteczna metoda uproszczonego nauczania (Bakwin, 1953).

– 7. Wprowadzają dzieci w świat fantazji, czego potrzebę odczuwają, oraz dają przeżyaie przygód, jakich odmawia im życie realne (Strang, 1943).

– 3. Dla normalnych dzieci komiksy stanowią psychiczne catharsis, jakie Arystoteles przypisywał dramatowi. Czytelnik komiksów uwalnia się od uczucia nieadekwatności, niepewności, od obawy agresji skierowanej do innych lub od innych osób (Strang, 1943),

– 9. Komiksy są tanie, więc dziecko może je kupić i ma swobodę wyboru (Bak- win, 1953).

– 10. Komiksy sprawiają dziecku przyjemność, dając mu możliwość utożsamiania się (Bakwin, 1953).

– 11. Dzieci, które często czytają komiksy, nie sprawiają większych trudności wychowawczych niż dzieci, które czytają je rzadko (Witty, 1955). Te dzieci, które wykazują największy krytycyzm, wykazują również najlepszą umiejętność przystosowania się, chociaż czytają komiksy często i tą lekturą bardzo się interesują (Lewin, 1953), ,

– 12. W fantazji podniecanej książkowymi komiksami wyładowują się normalne reakcje agresywne (Cavanaugh, 1949). Utożsamiając się z postaciami komiksów, dziecko ma możność lepiej przystosować się do życia (Bender, 1944).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>