Kontrsugestywność

Gdy dziecko’ przyjmuje mniej więcej bez wahań sugestie grupy, zaczyna buntować się przeciwko dorosłym i działać sprzecznie z ich wymaganiami. Ta kontrsugestywność, która prowadzi do licznych wykroczeń, jest zwykle silniejsza u tych, którzy w dużym stopniu ulegają sugestiom grupy. Dzieci buntują się przeciwko takim sugestiom dorosłych, które, jeśli pochodzą od towarzyszy zabawy, przyjmują niewątpliwie bez żadnych wahań. Wbrew zakazom dorosłych robią uporczywie to, czego im robić nie wolno: wchodzą w głęboki śnieg, kiedy im się tego zabrania, pozostawiają parasol w domu, kiedy matka poleca im go na wszelki wypadek zabrać, itp.

Rywalizacja i współzawodnictwo. Społeczne dążenia do rywalizacji i współzawodnictwa zaznaczają się w tym czasie bardzo silnie, co wyraźnie przejawia się w grach i sportach. Współzawodnictwo z jednostkami starszymi albo rywalizacja między grupami pobudzają dziecko w silnym stopniu i mogą stanowić bodźce w tych sytuacjach, w których działanie okazuje się nieinteresujące, jak na przykład w pracy szkolnej. Trzy typy współzawodnictwa, pojawiające się zwykle w okresie wieku bandy, wywierają rozmaity wpływ na proces uspołeczniania się dziecka, są to: rywalizacja między członkami grupy o uznanie w obrębie samej grupy, konflikty między bandą jako całością a bandami rywalizującymi albo konflikty między bandą a zorganizowanymi instancjami społeczeństwa. Pierwszy może łatwo prowadzić do wrogości i nieporozumień w obrębie bandy, a tym samym do osłabienia zwartości grupy i lojalności każdego z członków wobec bandy. Drugi, przeciwnie, służy wzmocnieniu zwartości grupy i poczucia lojalności, podczas gdy trzeci, jeśli abstrahować od tego, że podważa zaufanie do autorytetu dorosłych, służy rozwojowi niezależności członków bandy (Anderson 1936: Brown, 1954: Breckenridge i Vincent, 1955),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>