Komiksy

Komiksy są to opowiadania rysunkowe, w których element opowiadania jest mniej ważny niż rysunki. Komiksy obecnie publikowane są stosunkowo mało humorystyczne. Większość z nich przedstawia raczej motywy awanturnicze niż komiczne. Odwołują się one raczej do uczuć niż do intelektu. Komiksy są „skrzywionym spojrzeniem na rzeczywistość”. Jeżeli sytuacja jest realna, ludzie są nierealni: jeżeli sytuacja jest nierealna, ludzie są realni (Spiegelman i inni, 1952). Postacie komiksów są przypadkowo postaciami humorystycznymi, przeważnie są to „ludzie poważni, zmierzający do niebezpiecznej przygody i szlachetnych czynów”. Dla spełnienia tych celów używają różnych sposobów począwszy od magicznych a skończywszy na gwatłownych. Niezależnie od stosowanej metody lub motywu, który wywołał dany czyn, dobro zawsze w końcu tryumfuje (Frank, 1942). Bohaterami komiksów nie zawsze są ludzie, lecz często (około 50°/o) zwierzęta, szczególnie ważne dla efektów humorystycznych (Spiegelman i inni, 1952).

Komiksy przedstawiają żywy i realistyczny obraz życia współczesnej Ameryki, uwzględniając postacie z każdej dziedziny życia. Komiksy są odbiciem kultury pozytywnego lub negatywnego ustosunkowania się do poszczególnych grup etnicznych (Merry i Merry, 1950: Spiegelman i inni, 1952).

Istnieją komiksy różnego typu, odpowiadające różnemu wiekowi i różnym gustom. Ukazują się one w gazetach w „działach komiksów” lub w formie czasopism jako odrębne zeszyty. W komiksach przedstawia się historie awanturnicze, humor, romans, opowiadania o zwierzętach, historie detektywistyczne, literaturę klasyczną, a nawet opowiadania biblijne. Humorowi i zbrodni poświęca się w przybliżeniu tę samą ilość miejsca (Malter, 1952). Gazety dzisiejsze przeznaczają zazwyczaj pewną ilość miejsca dla różnego rodzaju komiksów, a w sprzedaży są także komiksy w wydaniu książkowym. Dziecko dzisiejsze jest więc dosłownie otoczone komiksami. Większość dzieci kupuje lekturę tego rodzaju lub otrzymuje od kolegów szkolnych i przyjaciół w drodze wymiany. Wielką wagę przywiązuje się do posiadania dużej ilości komiksów dla celów wymiany (Butterworth i Thompson, 1951).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>