Komiksy – ciąg dalszy

W trzecim lub w czwartym roku życia, zanim dziecko umie czytać i zanim rozumie każde słowo, które mu się czyta, prosi, aby mu czytano komiksy (Jersild, 1954). Odtąd zainteresowanie komiksami szybko wzrasta, osiąga punkt szczytowy w klasie szóstej lub siódmej, a następnie opada, chociaż spośród studentów wyższej uczelni blisko dwie trzecie osób przyznaje, że czyta komiksy regularnie. Istnieją wprawdzie indywidualne różnice w stopniu interesowania się komiksami w poszczególnych latach. Badania dzieci szkoły podstawowej wykazały, że średnia liczba komiksów, czytanych w klasie czwartej do szóstej włącznie, to jest w czasie, kiedy czytanie to osiąga punkt szczytowy, wynosi od 12 do 14 tego rodzaju książek tygodniowo (Wilson, 1941: Witty, 1941, 1941a, 1952, 1955: Witty i Coomer, 1943: Butterworth i Thompson, 1951: Shal- ter, 1951: Brown, 1954). Spośród dzieci od lat sześciu do jedenastu 96n/o chłopców i 91% dziewczynek czyta komiksy regularnie (Zorbaugh, 1944).

Pierwsze zainteresowanie dziecka gazetą skupia się dokoła kolumn z komiksami. Długo przedtem, nim dziecko zainteresuje się wiadomościami ze świata, jest codziennym czytelnikiem komiksów zamieszczanych w gazetach (Lehman i Witty, 1927a: Wilson, 1941: Brown, 1954). Chłopcy w każdym wieku czytają więcej komiksów niż dziewczynki (Witty, 1941, 1941a, 1955: Butterworth i Thompson, 1951). Dziecko uczące się wolno czyta o wiele więcej komiksów niż dziecko, które uczy się szybko i koncentruje się na dowcipach różnego typu (Thorndike i Henry, 1940: Thorndike, 1941). Dzieci murzyńskie, jako grupa, czytają więcej komiksów niż dziewczynki raśy białej w tym samym wieku (Witty i Moore, 1945).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>