Karanie dziecka

Rysunek 56 przedstawia różne typy kar stosowanych przez rodziców. Rodzice wypowiadali się na ten temat, gdy zgłaszali dziecko do przedszkola i mniej więcej rok później. Porównanie tych wypowiedzi wykazuje stałość stosowanych rodzajów kar oraz to, że częściej się karze dziecko starsze niż młodsze. Tylko dwa typy – pochwała i nagroda oraz ignorowanie – są stosowane coraz rzadziej. Analiza kar z punktu widzenia wpływu, jaki one przypuszczalnie wywierają na zachowanie się, wykazała, że większość kar, takich jak dawanie klapsów, pozbawianie czegoś, izolowanie, straszenie, zawstydzanie i nieokazywanie miłości ma na celu osłabienie poczucia wartości dziecka lub ograniczenie jego wolności. Formami postępowania, w mniejszym stopniu ograniczającymi i redukującymi poczucie wartości, są pochwała i nagroda, przekonywanie i upominanie słowne (Radke, 1946).

Małe dzieci najczęściej karze matka. Ojciec karząc pozbawia zwykle dziecko jakiejś przyjemności lub stosuje kary fizyczne, rzadko zaś for- my słowne (Gardner, 1943). Stosowanie kar cielesnych o wiele więcej popierają rodzice niż osoby, które mają pewne przygotowanie pedagogiczne (Coast, 1939). Różne są formy kar dla starszych dzieci. Najbardziej powszechne z nich to: pozbawienie czegoś, metody słowne i metody fizyczne. Nieposłuszeństwo jest najczęstszym powodem karania starszego dziecka (Gardner, 1943).

Większość dorosłych sądzi, że kara cielesna, zwłaszcza uderzenie po rękach lub klapsy, jest najskuteczniejszą formą kary za wykroczenia. Tymczasem kara cielesna jest najmniej skuteczna, ponieważ rzadko jest kojarzona w umyśle dziecka z czynem, za który zostało ukarane. Kara cielesna jest najczęściej wymierzana w gniewie, co prowadzi do tego, że dziecko nie lubi osoby karzącej. Jeżeli w czasie wymierzania kary gniew osoby dorosłej jest czynnikiem silniej dominującym niż sprawa wykroczenia, dziecko ma tendencję do kojarzenia doznawanego cierpienia raczej z osobą karzącą niż z wykroczeniem. Kara cielesna traci wtedy swą wartość wychowawczą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>