Jakie książki czytają dzieci?

Kiedy dzieci dojrzewają biologicznie, ich zainteresowania czytelnicze stają się bardziej „sofizmatyczne”. W zainteresowaniach czytelniczych wyraża się większa dojrzałość. Dziecko jedenastoletnie interesuje się głównie przygodą i tajemniczością. Nauka i wynalazki są popularnym tematem lektury chłopców, podczas gdy dziewczynki bardziej lubią opowiadania o życiu w domu i w szkole. Dziewczynki interesują się jeszcze baśnią i opowiadaniami o zwierzętach, podczas gdy chłopcy w tym wieku nie interesują się już całkowicie książką tego typu. W dwunastym roku życia „mania czytania” osiąga punkt kulminacyjny, co zbiega się z początkiem okresu przedpokwitania, w którym chłopcy i dziewczynki zaczynają przejawiać potrzebę samotności.

Z powodu rodzącego się dążenia do bohaterstwa młodzież w dwunastym roku życia najchętniej czyta książki o bohaterach legendarnych i historycznych, jak również biografie wielkich ludzi. Wśród chłopców popularne są książki o wynalazkach, atletyce i przygodzie, podczas gdy dziewczynki lubią książki o domu, internacie, życiu w gimnazjum, przygody, opowiadania przyrodnicze i historie biblijne. W trzynastym roku życia te zainteresowania czytelnicze wzmagają się, lecz. nowych rozwija się niewiele (Terman i Lima, 1927: Witty i inni, 1946: Lyness, 1951: Garrison, 1952: Freidson, 1953: Jersild, 1954).

Podczas gdy małe dzieci lubią rytmikę dźwięków w swojej lekturze, starsze mało interesują się poezją. W trzeciej i czwartej klasie szkoły podstawowej zainteresowanie poezją jest niewielkie, zwłaszcza wśród chłopców. Bardzo mało dziewczynek, a jeszcze mniej chłopców lubi poezje (Terman i Lima, 1927: Lazar, 1937: Witty i inni, 1946). Przypuszczano, że brak zainteresowania poezją u dzieci starszych może być spowodowany niewłaściwym sposobem uczenia poezji i że zainteresowanie to można zwiększyć zachęcając dzieci do pisania poezji (Garrison, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>