Jak sprawdzić czy dzieci są świadome różnić płci

Aby sprawdzić, czy dzieci są świadome różnic pici, dano im zabawki przedstawiające chłopców i dziewczynki. W wieku lat trzech tak chłopcy, jak i dziewczynki niezupełnie rozpoznali różnice płci u lalek i u siebie. Gdy dziecko ma cztery lata, różnice te rozpoznaje zupełnie dobrze. Dziecko w tym wieku jest więc świadome swojej płci, sposobów czesania i ubierania się jako oznak różnic płciowych, i zaczyna być świadome roli odpowiedniej dla własnej płci (Rabban, 1950). Dzieci od lat ośmiu do jedenastu w rysunkach swych przedstawiają różnice, właściwe poszczególnej płci, takie jak włosy, ubranie, różnice fizyczne i różnice twarzy. Istnieje tendencja do rysowania postaci własnej płci o większych rozmiarach niż postaci płci odmiennej. Dzieci z zamożniejszych grup społeczno-ekonomicznych wprowadzają do swoich rysunków większą ilość charakterystycznych cech płciowych niż dzieci ze sfer biedniejszych (Weider i Noller, 1950). W ósmym roku życia w dziecięcych rysunkach postaci męskich i żeńskich występują uderzające różnice (Knopf i Fdchards, 1952). Różnice te przedstawia rysunek 54.

Wkrótce potem, gdy dzieci są już świadome różnic płci w wyglądzie, zdają sobie sprawę z różnic ról właściwych dla poszczególnych płci. Są świadome tego, czego oczekuje się od nich jako członków danej płci. Uczą się tego przez utożsamianie siebie z rodzicami tej samej płci oraz przez wychowanie i wpływy rodziców. Chłopiec uczy się tego, że powinien być zaczepny, ekstrawertywny, odważny, a także powinien być dobrym sportowcem, jeżeli ma być uważany za „prawdziwego chłopca”. Dziewczynka uświadamia sobie, że rola, jaką się jej przeznacza, jest to rola uległej, spokojnej, sprawnie prowadzącej gospodarstwo „małej pani domu” (Hattwick, 1937: Tryon, 1939: Ferguson, 1941: Frank, 1944: Koch, 1944: Seward, 1946: Rabban, 1950). W czwartym roku życia chłopcy zaczynają brać na siebie męskie role (Ames, 1952). Chłopcy lepiej niż dziewczynki zdają sobie sprawę, jakie zachowanie jest stosowne dla poszczególnej płci. Dzieci pochodzące z klasy robotniczej są wcześniej i dokładniej świadome zadań płci niż dzieci klas zamożniejszych. U dzieci klasy robotniczej świadomość ta występuje pomiędzy czwartym a piątym rokiem życia, podczas gdy u dzieci z klas zamożniejszych dopiero w szóstym roku życia. Dziewczęta pochodzące ze średniej klasy, nawet gdy mają osiem lat, nie godzą się w pełni z rolą właściwą ich płci. (Rabban, 1950).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>