Inteligencja i jej wpływ na rozwój morlany dziecka

Badania dzieci bardzo inteligentnych wykazały, że w uczciwości, prawdomówności i podobnych cechach moralnych przewyższały one dzieci o inteligencji przeciętnej. Rysunek 60 przedstawia różnice zachodzące w kradzieży, oszukiwaniu i kłamstwach u dzieci o różnych poziomach inteligencji. Jednak nawet dzieci bardzo inteligentne mają wady, inteligencji. (E jest równoważnikiem I. I. poniżej 60, a A równoważnikiem I. I. 140 lub wyżej. Z wyjątkiem położenia krzywej zabaw, występuje tu wyraźna ten- dencja do zmniejszania się oszustwa wraz ze zwiększaniem się inteligencji co uwidacznia takt, że jedno na pięcioro bardzo inteligentnych dzieci ma więcej wad niż dziecko przeciętne (Terman, 1925). Według Wiggam (1941): ’

„Głównym powodem, dla którego inteligencja i postępowanie moralne idą często w parze, jest fakt, że jednostki inteligentne wiedzą, iż postępowanie właściwe jest po prostu postępowaniem inteligentnym – postępowaniem, które daje najlepsze rezultaty… Dzieci inteligentne zachowują się dobrze po prostu dlatego, bo wiedzą, że ten sposób postępowania zapewnia najlepsze rezultaty. Inteligentne dziecko lub osoba dorosła wiedzą, że łatwiej i pewniej można osiągnąć w życiu to, czego się pragnie, uczciwością niż oszustwem, uprzejmością niż brutalnością przyjmowaniem obowiązków społecznych niż nieprzyjmowaniem ich” (str. 262-263).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>