Indentyfikacje różnych klas społecznych wśród dzieci

Pojęcia społeczne dziecka obejmują identyfikacje różnych klas społecznych. Dzieci uświadamiają sobie różnice klas społecznych we wczesnym wieku. Świadomość ta wzrasta w miarę zbliżania się do lat dojrzewania, zbliżania się do poziomu człowieka dorosłego. Dziecko zalicza inne dzieci do różnych klas społecznych głównie na podstawie pracy zawodowej ojców (Hollingshead, 1949: Stendler, 1949: Centers, 1950). Świadomość klas w różnych latach życia przedstawiona jest na rysunku 44 str. 419. Dzieci są również świadome problemów społecznych, jak wskazują na to ich rozmowy, chociaż mało momentów wskazuje na to, że rozmowy te dotyczą spraw osobistych (Dawson, 1937: Zeligs, 1942). Dzieci zamożniejszych klas społecznych są bardziej świadome aspektów jakościowych pewnych problemów, podczas gdy dzieci biedniejszych klas są bardziej świadome aspektów ilościowych.

Na przykład w wypadku ubóstwa dzieci klas biedniejszych lepiej zdają sobie sprawę ze swej pozycji osobistej i społecznej spowodowanej nędzą niż dzieci klas bogatszych. Dzieci klas zamożniejszych myślą o ubóstwie jak o czymś, co istnieje w ogóle w kraju, lecz ich osobiście mało dotyczy. Dzieci zdolne rozpoznają szerszy zakres problemów łączących się z ubóstwem, podczas gdy dzieci mniej zdolne myślą głównie o wiążących się z ubóstwem problemach osobistych. Stosunek chłopców do ubóstwa jest bardziej realistyczny, dziewczynek – bardziej współczujący. Chłopcy uświadamiają sobie większą liczbę problemów wiążących się z ubóstwem niż dziewczynki (Estvan, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>