Gorączka

Po pierwsze, pamiętajcie o tym, że temperatura ciała zdrowego dziecka nie utrzymuje się stale na wysokości 36,6° (co uznano za normę). Waha się ciągle w górę i w dół, zależnie od pory dnia i od tego, co dziecko robi. Na ogół jest najniższa wczesnym rankiem, a najwyższa późnym popołudniem, ale te różnice są niewielkie. Większe są różnice między temperaturą mierzoną podczas odpoczynku i podczas aktywności. Temperatura całkowicie zdrowego małego dziecka, które przed chwilą dużo biegało, może podskoczyć do 37,2°, a nawet powyżej 37,5°. (Natomiast temperatura od 38° wzwyż w zasadzie wskazuje na chorobę, nawet jeśli była mierzona po wysiłku fizycznym.) U starszego dziecka wysiłek fizyczny nie rzutuje w tym stopniu na temperaturę. W każdym razie chcąc się przekonać, czy niewysoka temperatura jest wywołana chorobą, trzeba mierzyć dziecku gorączkę, gdy jest już przynajmniej od godziny spokojne.

W większości chorób przebiegających z gorączką temperatura bywa najwyższa późnym popołudniem, a najniższa wczesnym rankiem. Bywa jednak i tak, że gorączka jest wysoka rano, a niska po południu. W niektórych chorobach nie skacze w górę i w dół, lecz jest cały czas bardzo wysoka. Tak przebiega najczęściej u dzieci zapalenie płuc i różyczka. Temperatura niższa (spadająca aż do 36°) zdarza się pod koniec choroby lub u zdrowych niemowląt i u dzieci w nocy, w okresie zimowym. Nie musi budzić niepokoju, jeśli dziecko czuje się dobrze.

A teraz kilka słów o różnicach między temperaturą mierzoną w jamie ustnej, pod pachą i w odbytnicy. Temperatura w odbytnicy jest najwyższa, ponieważ mierzona jest wewnątrz ciała. W jamie ustnej jest najniższa, ponieważ dociera w to miejsce i oziębia je powietrze wciągane przez nos.

Różnica między temperaturą mierzoną w odbytnicy a temperaturą mierzoną w jamie ustnej wynosi na ogół około pięciu dziesiątych stopnia (na termometrze 5 kresek). W połowie tej różnicy wypada temperatura mierzona pod pachą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>