FAZY ROZWOJU MORALNEGO

Rozwój moralny ma dwie oddzielne i odrębne łazy, lecz obydwie są istotne dla osiągnięcia prawdziwej moralności: 1) rozwój postępowania moralnego, 2) rozwój pojęć moralnych. Wiedza moralna nie zapewnia zgodnego z nią postępowania. Przyczyna tkwi w tym, że postępowanie dziecka motywowane jest innymi czynnikami niż jego wiedza moralna. Presja społeczna, stosunek rodziny i rówieśników dziecka, jego życzenia w danym momencie i wiele innych czynników wpływa na to, jak ono się zachowa, gdy musi dokonać wyboru (Jersild, 1954). Badania uczciwości wykazały, że korelacja pomiędzy wiedzą moralną a postępowaniem równa się w przybliżeniu 0,25 (Hartshorne i May, 1928a: V. Jones, 1936). Biorąc za podstawę wiedzę moralną dziecka, można tylko z małym stopniem dokładności przewidzieć, jakie będzie jego zachowanie się.

Badania przeprowadzone nad stosunkiem zachodzącym pomiędzy znajomością moralności a zachowaniem się wykazały istnienie różnych stadiów. Najpierw przeważa u dziecka postępowanie egocentryczne, a opinia aprobuje takie postępowanie, Później dziecko rozumie wartość zasad moralnych, jako społecznego przymusu, lecz nie zawsze im się podporządkowuje. Kiedy jest starsze, w postępowaniu swym kieruje się zasadami moralnymi tylko ze względu na przymus społeczny. W najwyższej fazie rozwoju dziecko zaczyna samo kierować swoimi czynami, a więc między wiedzą moralną a zachowaniem się zachodzi prawdopodobnie ściślejszy stosunek niż wtedy, kiedy postępowanie było przede wszystkim zależne od nacisku społecznego (Ugurel- Semin, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>