Dziecko jest wasze na zawsze

W końcu dziecko poruszy trudniejszą kwestię pytając, dlaczego zostało porzucone przez rodziców biologicznych. Dać małej do zrozumienia, że jej nie chcieli, to podważyć jej zaufanie do każdej osoby będącej ojcem czy matką. Każdy inny wymyślony naprędce powód może budzić później nieoczekiwane wątpliwości. Chyba najlepsze i najbliższe prawdy będzie stwierdzenie: „Nie wiem, dlaczego nie mogli się tobą opiekować, ale jestem pewna, że bardzo chcieli.” Mała długo będzie trawiła tę odpowiedź, a w tym okresie trzeba jej powtarzać, przytulając do siebie, że już na zawsze pozostanie z wami.

Każda z osób adoptowanych, choćby nie zadawała pytań, jest oczywiście niezwykle ciekawa, kim byli jej biologiczni rodzice. Dawniej ośrodki adopcyjne informowały nowych rodziców ogólnikowo tylko o fizycznym i psychicznym zdrowiu rodziców biologicznych dziecka podlegającego adopcji. Ich tożsamość nigdy ńie była ujawniana. Ułatwiało to przybranym rodzicom mówienie „nie wiem” w odpowiedzi na trudne pytania dziecka dotyczące pochodzenia i przyczyn porzucenia. Ważniejszym względem było jednak strzeżenie prywatności rodziców biologicznych, którzy w okresi- narodzin dziecka bywają z reguły w stanie wolnym, a w późniejszych związkach wolą przemilczeć fakt ciąży i narodzin.

Sądy, uznając obecnie prawo jednostki do tego, „by wiedzieć”, nakazują czasem ośrodkowi adopcyjnemu ujawnienie młodemu człowiekowi (lub dorosłemu) tożsamości jego rodziców biologicznych, jeśli takiej informacji zażąda. W niektórych przypadkach, po spotkaniu z rodzicami, adoptowana osoba uwalniała się od dręczącego niepokoju i obsesyjnej- ciekawości w innych przypadkach taka wizyta działała zaburzająco na młodego człowieka, a w konsekwencji także na przybranych rodziców, a również na rodziców biologicznych. Oczywiście, każde tego typu żądanie ze strony młodego czy dorosłego człowieka musi być rozpatrzone przez personel ośrodka adopcyjnego, z uwzględnieniem wszystkich za i przeciw, niezależnie od tego, czy, sprawa trafia do sądu.

Dziecko jest wasze na zawsze. Adoptowane dziecko może się zadręczać tajoną obawą, że znowu zostanie oddane — jak przez rodziców biologicznych — za złe zachowanie bądź w wyniku zmiany decyzji przez nowych rodziców. Rodzice, którzy zaadoptowali dziecko, stale muszą o tym pamiętać i przyrzec sobie solennie, że nigdy, w żadnych okolicznościach, nie przyjdzie im do głowy pomysł oddania dziecka z powrotem. Jedna groźba wypowiedziana bezmyślnie lub w chwili złości wystarczy nieraz, by mała na zawsze straciła do was zaufanie. Powinniście być czujni i zapewniać małą, że jest z wami na zawsze, gdy tylko wyda wam się, że ma jakieś wątpliwości — np. gdy znów pyta o adopcję. Ale jednocześnie chcę dodać, że błędem ze strony rodziców byłoby, gdyby w trosce o zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa bezustannie zapewniali je o swojej miłości. Adoptowane dziecko czuje się bezpiecznie wtedy, gdy jest kochane całym sercem, a to objawia się całkiem naturalnie. Liczą się nie słowa, lecz muzy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>