Dziecko i jego pojęcie o samym sobie

To opóźnione uświadomienie sobie, jakiego rodzaju zachowanie jest stosowne dla danej płci, występujące u dziewcząt klasy średniej i zamożniejszej, wyjaśnia się tym, że w tych klasach zarówno chłopców, jak i dziewczynki traktuje się jednakowo i nawet do zabawy ubiera się ich podobnie w szorty i drelichy: mniej się w tych sferach wymaga od dziewczynek wykonywania prac domowych i bardziej niż w sferach robotniczych toleruje się „trzpiotowatość” dziewczynek (Rabban, 1950). Ponadto matki, należące do bogatszych i średnich klas społecznych,  są niezadowolone z roli swojej pici bardziej niż matki ze sfer robotniczych i dlatego nie wdrażają swoich córek do roli „pani domu” tak wcześnie, jak to robią matki z klas robotniczych (Seward, 1946: Komarovsky, 1950).

Pojęcie dziecka o sobie obejmuje nie tylko świadomość swojej pici, lecz również świadomość swojej rasy. Gdy proszono dzieci przedszkolne o utożsamienie siebie z obrazkami białych i czarnych dzieci, przekonano się, że dzieci murzyńskie mają bardziej określone pojęcia niż dzieci białe o swoim odróżnianiu się od grupy białych i o swoim podobieństwie do grupy murzyńskiej. W wieku trzech lub czterech lat dzieci są zdolne rozpoznać, że należą do grupy odrębnej, innej (Clark i Clark, 1939: Horowitz, 1939). Ponieważ dzieci identyfikują siebie z członkami pewnej rasy na podstawie charakterystycznych cech fizycznych, takich jak włosy i oczy, trudno im przeprowadzić taką iden- tyfikację, kiedy obrazki przedstawiają jednostki ras mieszanych. Przekonano się, że dotyczy to dzieci grup orientalnych (Springer, 1950).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>