Dziecko i jego pojęcie o samym sobie – ciąg dalszy

Dzieci z klasy piątej i starsze nie tylko są świadome swojej przynależności rasowej, lecz również zdecydowanie wolą dzieci pochodzące z tej samej rasy, co one (Moreno, 1934). Pomiędzy czwartym a piątym rokiem życia w odpowiedzi na pytanie, „kto ty jesteś?”, dzieci zaczynają stosować w odpowiedzi raczej określenia etniczne niż personalne i po piątym roku życia ich pojęcie o sobie i innych wyrażają głównie za pomocą takich określeń jak „Amerykanin”, „kolorowy”, „Żyd” lub „Włoch” (Hartley i inni, 1948).

W latach przedszkolnych dziecko staje się świadome tego, że istnieją różnice społeczne i że każdą jednostkę utożsamia się z daną klasą społeczną (Hollingshead, 1949: Stendler, 1949: Centers, 1950). Dziecko poznaje, że pewne zajęcia zawodowe rodziców są utożsamiane z pewną klasą społeczną. Na tej podstawie umie siebie zidentyfikować z daną klasą społeczną. W skład pojęcia o sobie u dziecka, dochodzącego do okresu dojrzewania, wchodzi również pojęcie klasy społecznej, do której należy, a którą określa na podstawie zajęcia ojca. Dziewczęta bardziej niż chłopcy dążą do tego, aby stwierdzić u siebie wyższe pochodzenie (Centers, 1950).

Wpływ pojęcia o sobie. Ze wszystkich pojęć prawdopodobnie największy wpływ na dziecko ma jego pojęcie o sobie jako indywidualności. Przekonano się, że istotnie pojęcie dziecka o sobie jest głównym determinantem jego zachowania się. Dziecko wykazuje często brak uznania dla siebie i pragnie ukazać się inne niż jest (Strang, 1954). Dziecko, którego pojęcie o sobie jest niekorzystne w porównaniu siebie z innymi, zachowuje się w sposób, który prowadzi do słabego przystosowania się społecznego, podobnie jak to czyni dziecko, którego pojęcie o sobie jest zbyt korzystne w porównaniu z innymi dziećmi. Jedynie wtedy, gdy pojęcie dziecka o sobie jest takie samo, jak pojęcie innych o nim, dziecko może społecznie dobrze się przystosować Ausubel i inni, 1952: Jersild, 1952, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>