Dzieci a świadomość tego, że coś jest piękne

Dzieci nie lubią zbyt wielu kolorów na obrazkach, ponieważ to sprawia wrażenie sztuczności. Chcą widzieć takie barwy, które są niezbędne dla wywołania wrażenia realizmu (Rudisill, 1952). Ulubione kombinacje barw są u małych dzieci bardzo nieokreślone. Ulubionymi kombinacjami dzieci starszych są zestawienia czerwono-niebieski i czer- wono-zielony, najmniej łubianą kombinacją jest zestawienie poniarań- czowo-zielone. W każdym wieku wyraźniejsze różnice indywidualne występują odnośnie do ulubionych zestawień barwnych niż do oddzielnych kolorów. Wynika to w dużym stopniu ze skojarzeń, jakie u poszczególnych osób wywołują barwne zestawienia (Dashiell, 1917: Bon i Lopez, 1953).

Małe dzieci, jeszcze zanim ukończą pierwszy rok życia, przejawiają upodobanie do muzyki: lubią słuchać muzyki i śpiewu. Wiele gwałtownych przejawów uczuć i bolesnych przeżyć można uspokoić za pomocą muzyki. Wczesne skojarzenia z muzyką powodują to, że dzieci pewne jej rodzaje lubią bardziej niż inne. Ponieważ pieśni i muzyka, które małe dziecko najpierw słyszy, mają wyraźną melodię lub rytm, dziecko uczy się lubić tego rodzaju muzykę i woli ją od muzyki, której brak wyraźnej melodii. Dziecko trzyletnie wyraźnie woli muzykę pew nego typu i w obrębie każdego typu ma swoje ulubione melodie. Im częściej słyszy swoje ulubione melodie, tym są one dla niego ładniejsze. Z każdym następnym rokiem jego zamiłowanie dla znanych melodii wzrasta: zamiłowanie to jest ważnym czynnikiem determinującym poziom tego, co mu się w muzyce podoba.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>