Dyscyplina w stosunku do dziecka

Nie tylko zbyt surowa dyscyplina, ale także zbyt łagodna wywołuje u dziecka pewne zamieszanie. Dziecko czuje się niepewne, co jest powodem obaw, lęków i zbytniej agresywności (Geisel, 1951). Gdy rodzice nie umieją stawiać dzieciom żadnych wymagań, zdobywają one przewagę nad rodzicami i umacniają ją. Ponadto odczuwają fałszywą dumę z osiągnięć i rozwijają w sobie uczucie lekceważenia dla „miękkości” rodziców. Taki stosunek dzieci do rodziców również prowadzi do konfliktów. Dziecko jest najbardziej karne, jeżeli rodzice mają autorytet u dziecka (Colm, 1951).

Reakcje dzieci. Jeżeli stosowane metody karności mają nauczyć dziecko, jak ma ono zachowywać się w sposób społecznie przyjęty, istotne jest to, żeby metody te wytworzyły właściwą postawę dziecka wobec autorytetu. Im więcej stosuje się kar fizycznych, tym mniej dzieci dążą do przeciwstawiania się rzeczywistości, tym bardziej są zależne od uczuć dorosłego i jego uwagi skierowanej na dziecko. Nąturalne rezultaty czynów dziecka pomagają rozwijać się osobowości miłej i niezależnej od uczuć i uwagi dorosłego. Łajanie i wywoływanie lęku u dziecka powoduje, że staje się ono niemiłe i zależne. Okazywanie złości, nawoływanie do pokuty lub stosowanie pierwszej lepszej kary, która przychodzi rodzicom do głowy, prowadzi do tego, że dzieci są mniej miłe, mniej zdolne do przeciwstawiania się rzeczywistości i mniej społeczne (Ayer i Bernreuter, 1937) .

Większość dzieci uważa, że ich rodzice powinni być niewzruszeni, surowi, że powinni wymagać posłuszeństwa i niepobłażać dzieciom. Wiele dzieci jednak jest tego zdania, że rodzice powinni przeprowadzić konstruktywną krytykę zachowania się dzieci i uzasadnić im pewne rzeczy, zamiast je karać (Sowers, 1937). Na pytanie skierowane do grupy małych dzieci, co ich mamy i ojcowie powinni zrobić, kiedy dzieci są niegrzeczne, większość z nich odpowiedziała, że zaleca klapsy. Kilkoro sugerowało odosobnienie, a jeszcze mniej łajanie i robienie wymówek (Radke, 1946). Większość dzieci woli, aby matka wymierzała karę, ponieważ jest łagodniejsza niż ojciec (Fuller, 1931: Gardner, 1947).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>