Czytanie

Małe dzieci lubią, gdy się im śpiewa już w pierwszym roku życia. Rytmiczne dźwięki kołysanek i wierszyków dziecięcych, śpiewane lub recytowane melodyjnym głosem, sprawiają im przyjemność. Około drugiego roku życia dzieci lubią oglądać książki, w których są duże, jaskrawo kolorowe obrazki ludzi, zwierząt i znanych im sprzętów domowych. Lubią, gdy w czasie oglądania obrazków opowiada się o nich proste bajeczki. Nawet wtedy, gdy małe dziecko nie rozumie jeszcze słów bajki, sprawia mu przyjemność potok dźwięków, modulacja głosu czytającego i zmiany w wyrazie jego twarzy. Czytanie jest dla małego dziecka przyjemnym przeżyciem, szczególnie jeśli siedzi ono na kolanach matki lub kogoś, kto jest mu bliski i drogi (Jersild, 1954). Wczesne przeżycia czytelnicze mają wyraźny wpływ na późniejsze zainteresowanie lekturą. Przeżycia te wpływają nie tylko na to, jak dużo dziecko chce czytać, lecz również i na to, co chce czytać (Almy, 1949: Gates, 1949: Hildreth, 1949: McKee, 1949: Russel, 1949, 1949a: Ephron, 1953).

Wczesne zainteresowania czytelnicze. Książki z bajeczkami, które czyta się dziecku tak często, że umie je prawie na pamięć, i książeczki z obrazkami podobają mu się najbardziej w latach wczesnego dzieciństwa. Małe dziecko lubi atrakcyjne obrazki i krótkie bajeczki w książkach, których format powinien być tak mały, aby mogło nimi łatwo manipulować. Ponieważ dziecko często nie rozumie znaczenia słów czytanych bajek, dużą przyjemność mu sprawia słuchanie bajek rymowanych i rytmicznych (Garrison, 1952: Jersild, 1954). W większości wypadków małe dzieci lubią opowiadania rzeczywiste. Im więcej dziecko zna faktów z rzeczywistości, tym mniej lubi w opowiadaniach fantazję. Stosunek matki do fantazji ma doniosły wpływ na stosunek dziecka do fantazji. Matka, która wyczuwa u dziecka nadmiar wyobraźni lub widzi, że dziecko pod wpływem fantazji ucieka od rzeczywistości, stara się nakłonić je, by bardziej ceniło w opowiadaniach pierwiastki realistyczne niż fantastyczne. Większość małych dzieci jednak lubi fantazję w opowiadaniach: sprawia im ona przyjemność. Dzieci lubią identyfikować siebie z postaciami bajek. (Wolfenstein, 1946).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>