CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZABAWĘ

Nie wszystkie dzieci bawią się jednakowo. Zainteresowania zabawą odpowiadają w przybliżeniu fazom rozwojowym dziecka, jednak istnieją tutaj różnice, zależne od jednego lub kilku następujących czynników.

Zdrowie. Dobrze znany jest fakt, że dzieci zdrowe bawią się więcej niż chore. Im dziecko zdrowsze, tym więcej ma energii i więcej sil do zabawy. Sprawozdania pielęgniarek publicznej służby zdrowia, pracowników instytucji dobroczynnych i nauczycieli wskazują na to, że dzieci niedożywione i niedokarmione są o wiele mniej swawolne i mniej interesują się zabawkami niż dzieci zdrowe.

Rozwój motoryczny. Stopień rozwoju motoryeznego, osiągnięty przez dziecko w danym wieku, odgrywa ważną rolę w decydowaniu o rodzaju zabaw. Na przykład dziecko, które nie umie rzucać i chwytać piłki, nie może wraz ze swymi kolegami brać udziału w licznych grach w piłkę, mimo że może być w tym samym wieku co oni. Podobnie słaba koordynacja ruchowa uniemożliwia dziecku wycinanie, rysowanie, malowanie lub robienie wielu innych rzeczy, w których małe dziecko znajduje dużo przyjemności. Badania, dotyczące zabawek kołowych, jak wagony i rowerki trójkołowe, wykazały, że zabawa dziecka w dużej mierze zależy od stopnia osiągniętej przez dziecko koordynacji nerwowo-mięś- niowej. Na przykład w dwudziestym pierwszym miesiącu dziecko ciągnie i popycha zabawki, w dwudziestym czwartym ciągnie i popycha utrzymując kierunek, w dwudziestym dziewiątym wprawia zabawkę w ruch na przestrzeni najmniej 7,5 stopy i w trzydziestym szóstym umie się już zabawką kołową bawić zręcznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>