CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZABAWĘ CZ. II

Inteligencja. Już w pierwszym roku życia zabawa dziecka jest w dużym stopniu uzależniona od jego inteligencji. Zdolne dzieci są bardziej czynne, weselsze i przejawiają w zabawie więcej pomysłowości niż dzieci niezdolne. W drugim roku życia w zabawie dziecka zdolnego i niezdolnego uwidaczniają się znamienne różnice. Dziecko zdolne prędko przechodzi od zabawy sensorycznej do naśladowczej i w jego zabawie szybko uwidacznia się element fantazji. Nie można tego powiedzieć o zabawie dzieci niezdolnych. W zabawie tych ostatnich zachodzi niewiele zmian i widoczne jest to, że pozostają one pod tym względem w tyle za innymi dziećmi w tym samym wieku. Im dzieci są starsze, tym bardziej staje się to widoczne. Kiedy zabawa dziecka znacznie się różni od zabawy innych dzieci w tym wieku, inteligencja tego dziecka bardzo odbiega od przeciętnej inteligencji (Hollingworth, 1926).

Jeśli chodzi o wybór materiału do zabawy, to dzieci o inteligencji normalnej lub wyższej, w porównaniu z dziećmi upośledzonymi umysłowo, bardziej lubią zabawki nadające się do czynności konstrukcyjnych. Jeżeli chodzi o trwanie zainteresowania wybranym materiałem zabawowym, to dzieci o normalnej inteligencji wykazują większą stałość niż dzieci upośledzone {Horne i Philles, 1942). Dzieci przedszkolne o wysokim ilorazie inteligencji wykazują zainteresowanie materiałem do zabaw inscenizacyjnych i prac twórczych, takim jak glina, nożyczki, farba itp. Książką, oglądając obrazki, interesują się jako źródłem informacji i przyjemności oraz jako sposobem odizolowania się od grupy (Maybury, 1952).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>