Czynniki wpływające na rozwój pojęć

Ważną rolę w rozwoju percepcji odgrywają ćwiczenia. Prawdą jest, że każda rzecz nowa lub interesująca wzbudza ciekawość dziecka, niemniej jednak dziecko nie zauważyłoby wielu rzeczy, gdyby jego uwaga nie była specjalnie na nie skierowana. Im bardziej zachęca się dziecko do obserwowania szczegółów przedmiotów, tym większego nabierają one znaczenia. Zabawki, jeżeli są odpowiednio dobrane, ułatwiają dziecku rozwój spostrzegania przestrzeni i koloru, tak samo jak umiejętnie dobrane książki z obrazkami rozwijają zdolność spostrzegania piękna i komizmu. Gdy dziecko ściśle przestrzega określonego rozkładu zajęć, ocenia czas lepiej, niż gdy rozkład jest przypadkowy. Muzyka, jako pewna forma rozrywki, wytwarza w dziecku nie tylko: poznanie tej sztuki, lecz również prawdziwe w niej upodobanie. ,

Czynniki wpływające na rozwój pojęć. Ilość i jakość wytworzonych przez dziecko pojęć zależy od wielu czynników. Pojęcia dziecka, które ma wadę organów zmysłowych, różnią się od pojęć dziecka, którego organy zmysłowe funkcjonują normalnie. Na przykład dziecko, które nie odróżnia barw, inaczej spostrzega otczające je przedmioty niż dziecko, które widzi normalnie. Podobnie częściowa lub całkowita głuchota powoduje, że dziecko wytwarza sobie takie pojęcia, w których dźwięk nie odgrywa żadnej roli lub tylko niewielką.

Inteligencja odgrywa ważną rolę w rozwoju pojęć u dzieci. Wraz z dojrzewaniem inteligencji, zwłaszcza w zakresie pamięci i rozumowania, wzrasta zdolność dziecka do rozwijania pojęć. Jednakże, w determinowaniu koncepcyjnej zdolności dziecka, wiek chronologiczny wydaje się być tak samo ważny jak wiek inteligencji (Deutsche, 1937: Long i Welch, 1942: Vinacke, 1951). Na rozwój pojęć większy wpływ ma okazja dziecka do uczenia się niż inteligencja. Wprawdzie zdolność uczenia się zależy od inteligencji, jednak brak okazji uczenia się wpływa ujemnie zarówno na ilość, jak i na jakość wytwarzanych przez dziecko pojęć. Korelacja pomiędzy rozwojem pojęć a doświadczeniem jest większa niż pomiędzy inteligencją a rozwojem pojęć (Vinacke, 1951). „

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>