Czynniki wpływające na popularność

Wzór osobowości dziecka niepopularnego przedstawia dziecko zamknięte w sobie, egocentryczne. Jest to jednostka niespokojna, która cierpi na poczucie niepewności i małowartościowości i której brak poczucia wspólnoty grupowej. Dziecko niepopularne częściej niż dziecko cieszące się popularnością przejawia zaburzenia osobowości. Często jednostka taka czuje się tak zawiedziona, że ustosunkowuje się agresywnie i wrogo wobec innych, a zwłaszcza wobec zwierzchników albo wobec dzieci pełniących rolę przywódców. Jakiekolwiek czyniłaby próby, nieodzownie ulega wrażeniu, że wszelkie jej zabiegi zawodzą. Takie niekorzystne pojęcie o sobie prowadzi do słabego przystosowania się, a wynikiem tego jest wzmożenie się niepopularności wtedy, gdy dziecko podrośnie (Northway, 1946: Bonney, 1947: Grossmann i Wrighter, 1943: Brody, 1950: Baron, 1951). W wyniku takich niekorzystnych właściwości niepopularne dzieci są mniej wydajne w pracy w porównaniu z innymi, a to znowu prowadzi do wzmożenia ich niepopularności (Rosen, 1952).

Czynniki wpływające na popularność. W badaniach dzieci cieszących się popularnością stwierdzono, że pewne czynniki sprzyjają popularności dziecka, podczas gdy inne wyraźnie przemawiają przeciw niej. Czynniki wpływające pozytywnie na stopień popularności dziecka w okresie przedszkolnym i szkoły elementarnej są następujące:

Pleć. Jakkolwiek w każdej grupie wieku wśród dzieci popularnych spotykamy zarówno chłopców, jak i dziewczęta, są dane na to, że dziewczęta w życiu grupowym cieszą się większą popularnością niż chłopcy. Stwierdzono, że wśród dzieci żłobkowych dziewczynki cieszą się większą popularnością niż chłopcy (Koch, 1933). Wśród dzieci starszych dziewczęta niezależnie od wieku są przeciętnie bardziej uspołecznione niż chłopcy w tym samym wieku i dzięki temu łatwiej przystosowują się społecznie (Bonney, 1942, 1944a). Dziewczynki, które mają braci, przystosowują się społecznie łatwiej i zdobywają większą popularność niż dziewczynki mające tylko siostry (Hardy, 1939).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>