Czynniki wpływające na popularność cz. III

Wygląd zewnętrzny. Chociaż małe dzieci nie są świadome swojego wyglądu w takim stopniu, jak w wieku dojrzewania, zdają sobie jednak sprawę ze stosunku innych ludzi do ich atrakcyjności czy nieatrakcyj- ności fizycznej. W doborze przyjaciół i przywódców bierze się pod uwagę wygląd zewnętrzny, chociaż czynnik ten odgrywa u małych dzieci mniejszą rolę niż w wieku dojrzewania (Kuhlen i Lee, 1943: Tyler, 1951: Kannon i inni, 1952), Wzrost nie jest czynnikiem decydującym o popularności, skoro okazało się, że mali chłopcy i szczupłe dziewczęta są bardzo łubiane (Hardy, 1937).

Wśród dzieci szkół podstawowych wygląd decyduje w dużym stopniu o wyborze przyjaciół (Tryon, 1931: Kuhlen i Lee, 1943: Austin i Thompson, 1948: Cannon i inni, 1952). Według jednej z prac na ten temat, dwie trzecie dzieci cieszących się popularnością stanowiły dzieci o atrakcyjnym wyglądzie, podczas gdy do dzieci niepopularnych należało ich mniej niż jedna piąta. Wśród popularnych nie było ani jednego dziecka, które by nazywano brzydkim, a wśród niepopularnych ani jednego, które by określano jako bardzo atrakcyjne (Hardy, 1937), Dziewczynki w każdym wieku w wyborze przyjaciół kierują się częściej atrakcyjnością zewnętrzną niż chłopcy (Cannon i inni, 1952). Mniej więcej w piątej klasie bardzo ważnym kryterium popularności jest czystość (Tuddenham, 1951), Odnosi się to bardziej do dziewcząt niż do chłopców (Tryon, 1939). Największą popularność zdobywają, niezależnie od wieku, te dzieci, które w ubiorze, zabawie i zachowaniu się nie odbiegają od norm przyjętych przez grupę (Bonney, 1947).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>