Czynniki wpływające na popularność cz. II

Inteligencja. Dzieci inteligentne, jak również dzieci, które robią dobre postępy w nauce, są bardziej łubiane niż dzieci mniej inteligentne. Wybitnie inteligentne dzieci nie doceniają jednak innych albo są w stosunku do nich obojętne i nie starają się do nich dostosować. Młodsze dzieci w grupie są na ogół bardziej popularne niż dzieci starsze, ale mniej inteligentne, które na skutek tego ulegają łatwo poczuciu małowartościowości i słabo przystosowują się społecznie. Korelacja między wiekiem inteligencji a uznaniem społecznym jest wyższa niż między wiekiem chronologicznym a przystosowaniem społecznym (Koch, 1933: Hardy, 1937: Bonney, 1942a: Grossmann i Wrighter, 1948: Taylor, 1952). Dzieci z lepszymi wynikami w nauce, zwłaszcza te, które płynnie czytają, są bardziej popularne niż dzieci, których wyniki pracy w szkole są gorsze. Dzieci, które czas wolny poświęcają na lekturę, cieszą się takim samym uznaniem jak dzieci, które czytają mało (Bonney, 1942a: Morgan, 1946: Grossmann i Wrighter, 1948: Mitchell, 1949). Dzieci, które nie otrzymały promocji, nie cieszą się zazwyczaj popularnością wśród dzieci promowanych. Ze względu na brak promocji tracą nawet kontakt z przyjaciółmi, którzy są w klasie wyższej: na skutek tego mają też niewielu przyjaciół we własnej klasie (Sandin, 1944: Laughlin, 1953).

Stan fizyczny. Dziecko zdrowe ma większe szanse, aby być szczęśliwe, niż dziecko mające słabe zdrowie. Dzieci cieszące się największą popularnością są przeważnie zdrowsze, silniejsze i znajdują się na ogól w warunkach korzystniejszych niż ich pozostali koledzy z klasy. Ponadto w porównaniu z innymi dziećmi są one sprawniejsze fizycznie (Hardy, 1937). Dzieci, które na skutek niedostatecznego odżywiania albo innych złych warunków nie są zdrowe, z trudem przystosowują się społecznie, co jest powodem ich niepopularności (Everitt i Potgieter, 1952), Również niepopularne są dzieci słabo rozwinięte fizycznie, ponieważ przeważnie są one nieśmiałe i nieprzystępne albo zbyt aktywne (Den- hoff, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>