Czynniki wpływające na pojęcia piękna u dzieci

Oprócz roli, jaką w percepcji estetycznej muzyki odgrywa kojarzenie, ważna jest również rola rozumienia muzyki. W okresie przedszkolnym dziecko umie z dużym stopniem dokładności rozpoznać ton i jego siłę, umie dostroić swój głos do podanego tonu i umie maszerować w rytmie muzyki. Później ma swoje ulubione interwały, harmonie oraz pewne ulubione rodzaje muzyki. Istnieją wyraźne różnice indywidualne w tym, co dzieci lubią, uzależnione częściowo od szkolenia, częściowo od zdolności muzycznych (Dashielł, 1917: Jersild, 1954). Nawet jeśli chodzi o muzykę klasyczną, różnice w upodobaniach zależą w dużej mierze od wiadomości muzycznych słuchacza i jego znajomości muzyki (Fisher, 1951: Keston i Pinto, 1955).

Czynniki wpływające na pojęcia piękna. Różnice indywidualne w percepcji piękna są rezultatem wielu różnych czynników. Dzieci wolą to, co jest im znane, od tego, co nie znane: to zaś, co jest dziecku znane lub nie znane, zależy w dużej mierze od jego doświadczeń. Na przykład dziecko woli sztukę tradycyjną od nowoczesnej, ponieważ tradycyjna sztuka jest mu znana i woli znaną klasyczną muzykę od muzyki nie znanej (Terman, 1922: Olney i Cushing, 1935: Todd, 1943: Katz, 1944: Springer, 1950: Fisher, 1951). Ważną rolę kształtującą stosunek dziecka do tego, co ono słyszy lub widzi, odgrywa zrozumienie. Obrazy proste i realistyczne w wykonaniu oraz muzyka nieskomplikowana są dla dzieci łatwe do zrozumienia i w rezultacie dzieci je lubią (Fisher, 1951: French, 1952: Jersild, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>