Czasopisma ilustrowane (magazyny) i gazety

Różnice indywidualne. Jeśli chodzi o ulubioną lekturę, to występują tutaj jasno i wyraźnie zaznaczające się różnice wieku: w obrębie każdego wieku także zachodzą duże różnice. Różnice te bardziej zależą od płci i inteligencji czytelnika niż od jakichś innych czynników. Chłopcy lubią lekturę, której tematem jest przygoda, awantura, tajemniczość, sport, podróże, nauka, wojna, co mało podoba się dziewczynkom. One wolą opowiadania realne, związane z postaciami życia codziennego, a także zawierające elementy romantyezności. Lubią również materiały biograficzne dotyczące kobiet i opowiadania o pracy nad sobą. Te różnice płci stają się bardziej wyraźne, kiedy dzieci dorastają (Thorndike i Henry, 1940: Thorndike, 1941a). Dzieci w tym samym wieku, lecz o różnych poziomach inteligencji, mają podobne zainteresowania czytelnicze. Dzieci zdolne czytają jednak więcej i wybierają książki o większej wartości niż dzieci niezdolne. (Thorndike i Henry, 1940: Thorndike, 1941a).

Czasopisma ilustrowane (magazyny) i gazety. Począwszy od klasy piątej zainteresowanie gazetami i czasopismami jako lekturą wzrasta i dochodzi do tego stopnia, że dziecko starsze więcej czasu spędza na czytaniu czasopism niż książek. Chłopcy bardziej interesują się gazetami, dziewczynki czasopismami. Dzieciom zdolnym podoba się „lepszy” typ gazety i periodyku, dzieci mniej zdolne lub pochodzące z domów uboższych wolą gazety, które podają wiadomości w sposób łatwo przyswajalny, oraz czasopisma dla dzieci, a później bardziej sensacyjne rodzaje czasopism (Johnson, 1932: Lazar, 1937: Lyness, 1951: Brown, 1954: Breckenridge i Vincent, 1955). Kiedy dzieci zaczynają czytać gazety, interesuje je głównie dział komiksów. Stopniowo, dzięki nauce szkolnej i koncentrowaniu się na aktualnych wydarzeniach szkolnych, czytają wiadomości dnia, wiadomości z zagranicy, wiadomości polityczne i wydawnicze (Brown, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>