CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZABAWY DZIECIĘCEJ

Zabawa dziecięca różni się pod wieloma względami od zabawy ludzi dorosłych. Istnieją natomiast pewne cechy zabaw dziecięcych, które znajdziemy u wszystkich dzieci, niezależnie od badanej grupy. Cechy te wykazują, jak poszczególna zabawa dziecka różni się od zabawy człowieka dorosłego. Charakterystyczne cechy zabawy dziecięcej są następujące:

Zabawa jest dostosowana do faz rozwojowych. Niektóre zabawy są popularne w pewnych okresach życia dziecka, począwszy od wczesnego niemowlęctwa aż do okresu dojrzałości, niezależnie od środowiska, narodowości i sytuacji ekonomicznej. Chociaż popularność poszczególnego typu zabawy może zwiększać się lub zmniejszać w pewnych okresach, a forma zabawy zmieniać się wraz z rozwojem dziecka, to jednak poszczególne zabawy nie mają dokładnie określonego terminu pojawiania się w życiu dziecka i zanikania. Natomiast okres szczególnej popularności danej zabawy jest w wielu przypadkach ten sam u wszystkich dzieci.

W pierwszych miesiącach życia dziecka zabawa jego jest bardzo prosta, polega na przypadkowych ruchach i pobudzaniu organów zmysłowych. Później, w miarę rozwoju inteligencji, zabawa staje się stopniowo coraz bardziej złożona. Od wczesnego dziecięctwa dziecko bawi się zabawkami i tego rodzaju zabawy osiągają swój punkt szczytowy w siódmym lub ósmym roku jego życia. Jest to tzw. „okres zabawki”. Jednak po wstąpieniu do szkoły, zainteresowania zabawą ulegają zmianie. W czasie pierwszego roku szkolnego lub pierwszych dwóch lat szkolnych występują jednocześnie zabawy charakterystyczne dla wczesnego i późnego dziecięctwa. Ulubione zabawy wczesnego dziecięctwa trwają jeszcze przez kilka lat w okresie rozwoju nowych form zabaw. Najpierw dziecko interesuje się grami ruchowymi, potem zaś ulubioną rozrywką stają się gry sportowe, które mają ścisłe zasady i przepisy. Zainteresowania lekturą, filmami, kolekcjonowaniem, telewizją, radiem, śpiewem, konstrukcją występują w mniej lub więcej regularnym porządku i w okresach odpowiadających poziomowi rozwoju dzieci. Późne dziecięctwo-jest nazywane często „wiekiem zabawy”, ponieważ w tym okresie zabawy wykazują szerszy zakres niż w jakimkolwiek innym czasie. .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>