Cechy zapewniające popularność – ciąg dalszy

Istnieją pewne cechy osobowości, które charakteryzują dzieci zasługujące na uznanie społeczne, niezależnie od wieku i przynależności grupowej. Przeważnie cechy te nie zmieniają się w ciągu wieku dziecięcego, a dopiero później, gdy dziecko wkracza w wiek dojrzewania. Żadna pojedyncza cecha nie pozwala odróżnić dziecka popularnego od niepopularnego. Właściwością, która pozwala na takie odróżnienie, jest siła i kierunek działania ogólnej energii osobnika. Dziecko jest popularne, ponieważ ma zalety, dzięki którym zdobywa szacunek innych. Z grupą łączy się uczuciowo, raczej dzięki czynom, które wynoszą go ponad pozostałych członków grupy i zapewniają szacunek innych, aniżeli dzięki temu, że nie popełnia czynów przez grupę potępianych. Innymi słowy, dziecko zdobywa popularność ze względu na to, co robi, a nie ze względu na to, czego nie robi (Bonney, 1943: Northway, 1943a, 1946: Grossmann i Wrighter, 1948). Społeczne uznanie wiąże się więc ściśle ze zdolnością dziecka do wyróżniania się spośród swych współczłonków grupy (Hardy, 1937),

Dzieci, które skierowują swoją energię na zewnątrz, odznaczają się życzliwością, zdolnością do współpracy, łatwo przystosowują się, spełniają życzenia innych, przyjmują z uśmiechem to, co ich spotyka, i przystosowują się do dorosłych tak samo łatwo, jak do dzieci. Są grzeczne dla innych, dzielą się tym, co mają, chętnie uczestniczą we wszystkich zaba- wach grupy i przejawiają bezstronność w kontaktach z członkami grupy. Podejmują odpowiedzialność, uczestniczą chętnie w czynnościach społecznych, czują się pewne w swej pozycji i przedstawiają się korzystnie w porównaniu ze swoimi rówieśnikami. Wzorem osobowości dziecka wysoko cenionego jest jednostka ekspansywna, dynamiczna i obiektywna, wolna od strachu i obaw (Koch, 1933: Hardy, 1937: Lippit, 1941: Bonney, 1943, 1947: Kuhlen i Lee, 1943: Northay, 1946: Grossmann i Wrighter, 1948: Brody, 1950: Smith, 1950: Baron, 1951). Dziecko cieszące się popularnością jest zwykle dobrym uczniem nie tyle dzięki przewadze inteligencji, ile dzięki sumienności w nauce (Brown i Morris, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>