Cechy powodujące niepopularność

To, czy dziecko zdobędzie popularność w danej grupie, czy nie, zależy częściowo od cech jego osobowości, częściowo od samej grupy. Dziecko, które bardzo się różni od innych członków grupy wyglądem, inteligencją, osobowością, warunkami rodzinnymi, zainteresowaniami albo jakąkolwiek inną cechą, może być łatwo potraktowane jako nienormalne. Jako takie dziecko nie ma warunków do uznania go przez grupę jako członka. Jeżeli jednak takie dziecko wejdzie do grupy innych dzieci, których zainteresowania i zdolności są bardziej zbliżone do jego zainteresowań, powiększają się bardzo jego szanse społecznego uznania (Hollingworth, 1926). Odchylenia w zachowaniu się dziecka niepopularnego mogą być rezultatem braku uznania, a nie jego przyczyną (Brown i Morris, 1954).

Dzieci niepopularne mogą odznaczać się nieśmiałością, powściągliwością, brakiem energii, brakiem zainteresowań społecznych, ociężałością i nieprzystępnością. Odpowiednio do ich zachowania się inne dzieci mogą ich nie dostrzec albo też odsuwają się od nich, gdyż nie odpowiadają one normom działania obowiązującym w grupie. Inne dzieci niepopularne mogą być energiczne, lecz zwracają swoją energię w niewłaściwym kierunku tak, że rówieśnicy ich nie lubią. Starają się one o to, aby zwrócić na siebie uwagę i zdobyć uznanie dokuczając innym, stosując rozmaite formy agresywnego zachowania się, na przykład krzycząc, strasząc innych, popisując się, upierając i nieprzestrzegając reguł i porządku uznawanego przez inne dzieci. W sposób mniej agresywny przeszkadzają innym wałęsając się, zachowując się swawolnie, zaniedbując wykonanie zleconego zadania, jak również zachowując się nieobliczalnie, czym uniemożliwiają innym dzieciom skoncentrowanie się na danym zajęciu. Często skarżą, odwołują się do sympatii i pomocy dorosłych albo uciekają od nich, gdy nie znajdują ich poparcia. A więc same stwarzają sobie trudności (Koch, 1933: Lippitt, 1941: Loeb, 1941: Kuhlen i Lee, 1943: Northway, 1943a, 1944, 1946: Frenkel – Brunswik, 1946: Bonney, 1947: Moreno, 1947: Smith, 1950: Tyler, 1951: Laughlin, 1953: Denhoff, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>