Category Dzieci

Gry i sporty

Proste zabawy, zwane ogólnie „zabawami z matką”, ponieważ partnerem dziecka jest w nich najczęściej matka, zaczynają interesować dzieci w drugiej połowie pierwszego roku życia. Zabawa palcami, robienie ciasta, chowanie i szukanie kogoś lub czegoś za meblami, pod kawałkiem materiału lub po prostu w ręce, zabawa w sprzedawanie świnek na jarmarku, zabawa lustrem i inne podobne gry przechodzą od jednej generacji dzieci do drugiej i wywołują powszechne zainteresowanie. Kiedy małe dziecko umie już chodzić, dużą przyjemność sprawia mu chowanie się przed innymi i oczekiwanie na znalezienie.

czytaj dalej

Zabawa dzieci

Termin zabawa jest używany tak dowolnie, że jego prawdziwe znaczenie łatwo może być zagubione. Termin ten odnosi sią do każdej czynności podjętej dla przyjemności, bez względu na końcowy rezultat. Jednostka bawi się dobrowolnie, bez przymusu z zewnątrz, a celem zabawy jest tylko rozrywka. To właśnie różni zabawę od pracy, którą podejmuje się nie dlatego, że wykonywanie jej sprawia przyjemność, lecz dlatego, że pragnie się osiągnąć określony cel. Dzieci dostrzegają między pracą a zabawą różnice na podstawie warunków zewnętrznych: na przykład pracą jest nauka lub pomaganie w domu, a zabawą jest wszystko inne. Zdolne dzieci podkreślają, że praca jest czynnością pożyteczną, podczas gdy zabawa jest bezpożyteczna: praca jest czynnością poważną, wymagającą pilnóści i uwagi, podczas gdy zabawa jest czynnością łatwą i wypoczynkową (Cousinet, 1951).

czytaj dalej