Bliskość kontaktów z grupą

Im więcej kontaktów dziecko nawiąże z innymi dziećmi, tym większe będzie miało szanse do nawiązania stosun ków przyjacielskich i do zdobycia uznania w grupie. Jeżeli jednak dziecko ze wzglądu na swą osobowość jest przez innych nielubiane, bliska styczność z nim może łatwo spowodować jego społeczne wyizolowanie. Badania przeprowadzone na dzieciach dojeżdżających do szkoły autobusami wykazały, że dzieci te mają mniej przyjaciół i cieszą się mniejszą popularnością niż dzieci mieszkające w sąsiedztwie szkoły {Bonney, 1951). Jeśli chodzi o młodzież dojeżdżającą do szkoły autem rodzinnym, czynnik ten ma mniejsze znaczenie niż w przypadku dzieci młodszych (Blanchard, 1947: Becker i Loomis, 1948).

Odległość mieszkania od szkoły nie jest tak ważnym czynnikiem wpływającym na popularność, jak się to często przypuszcza (Morgan, 1946). Okazało się, że spośród dzieci szkoły elementarnej te, które przeprowadzały się raz albo dwa razy, albo które do danej szkoły uczęszczały przez okres 1-3 lat, zdobywały większe uznanie wśród kolegów klasowych niż te, które chodziły do tej samej szkoły przez cały okres nauki, albo te, które zmieniały szkołę bardzo często, albo wreszcie te, które do jednej szkoły chodziły mniej niż jeden rok (Downie, 1953).

Warunki rodzinne. Sposób wzajemnego przystosowania się rodziców do siebie ma wpływ na przystosowanie się społeczne dziecka. Dotyczy to bardziej sposobu przystosowania się matki niż ojca oraz bardziej sposobu przystosowania się młodszych dzieci niż starszych (Baruch, 1937). Stosunki między rodzeństwem odzwierciedlają się również w sposobie przystosowania się dziecka poza domem. Na ogół dziecko pochodzące z rodziny szczęśliwej, w której mało jest nieporozumień i napięć, zdobywa większą popularność niż dziecko pochodzące z rodziny, którą charakteryzują konflikty między jej członkami (Bossard, 1953, 1954).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>