Błędne rozumowanie może być przyczyną fałszywych pojęć

Wierzenia zabobonne, przekazywane z jednej generacji do drugiej, a przyjmowane przez dzieci bez zastrzeżeń, często są źródłem fałszywych pojęć. Dzieci z biedniejszych środowisk społeczno-ekonomicznych bardziej ulegają wpływowi wierzeń zabobonnych niż dzieci ze środowisk bogatszych (Peatman i Greenspan, 1935, 1936: Ter Keurst, 1939: Vinacke, 1951).

Niezrozumienie słów, którymi coś się dziecku wyjaśnia. Wobec tego, że to, czy dziecko coś rozumie, jest uwarunkowane zakresem jego słownictwa, może ono błędnie interpretować znaczenia słów, którymi posługują się inni odpowiadając mu na pytania.

Błędne rozumowanie może być przyczyną fałszywych pojęć. Gdy dwa przedmioty lub dwa słowa są podobne pod jednym lub kilkoma względami, dziecko wnioskuje, że są do siebie podobne pod każdym względem. W rezultacie ustala sobie fałszywe pojęcie, oparte na wnioskach wyprowadzonych ze zbyt ograniczonych danych.

Żywa wyobraźnia przejawiająca się w formie marzeń na jawie lub marzeń sennych może prowadzić do wniosków nie mających usprawiedliwienia rzeczywistych danych. Rozwijając swoje pojęcia, marzyciel uzupełnia dane, uzyskane z rzeczywistych przeżyć z danymi całkowicie urojonymi. W wielu ,,niewinnych kłamstwach” wczesnego dzieciństwa można wyśledzić fałszywe pojęcia jako ich źródło.

Ograniczona ilość doświadczeń sprawia, że dziecko nie jest w stanie oceniać rzeczy z tak wielką dokładnością, jak mogłoby to zrobić, gdyby jego doświadczenia były większe. Uwidacznia się to w laboratoryjnych badaniach złudzeń. Na skutek niewielkiej ilości doświadczeń oraz braku postawy krytycznej dzieci chętnie kojarzą z tym, co obserwują, zupełnie błędne znaczenie, nie zdając sobie sprawy, jak niedorzeczne jest to kojarzenie (Garrison, 1952: Russell, 1953: Jersild,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>