Badanie pieśni

Badanie pieśni szczególnie łubianych wykazuje, że dzieci wolą piosenki o łatwo dostrzegalnych wartościach tonalnych i powolnej kadencji. Pieśni takie są łatwe i podobają się wszystkim, bez względu na ich uzdolnienia muzyczne. Takich piosenek można się nauczyć bez żadnego wysiłku i dlatego uczenie się ich nie jest traktowane jako lekcje śpiewu. Zauważono, że powolne śpiewanie jest popularne, ponieważ daje wytchnienie i odpoczynek (Boynton i Boynton, 1938). Stwierdzono, że różnice społeczno-ekonomiczne nie mają wpływu na reakcją dzieci na muzykę klasyczną. Reakcja jest uzależniona głównie od znajomości muzyki (Fischer, 1951). Odpowiednio kierowane zainteresowanie muzyczne dziecka może spowodować, że w przyszłości dziecko będzie się zajmowało muzyką jako jednym z najbardziej ulubionych zajęć wypełniających wolny czas (O’Brien, 1953).

Pisanie. Zabawa twórcza polegająca na pisaniu poezji i opowiadań jest najczęściej spotykana w okresie dojrzewania. Dla dzieci pisanie jest raczej formą pracy szkolnej niż formą zabawy. Dopiero po opanowaniu pisania i ortografii w takim stopniu, że może jedno i drugie stosować bez większego wysiłku i pomocy ze strony innych osób, dziecko wykorzystuje pisanie w celu tworzenia opowiadań i poematów. Pisanie poezji jest jedną z form twórczości pisarskiej, która sprawia dzieciom przyjemność. Zauważono, że dzieci murzyńskie częściej piszą wiersze niż dzieci białe. Jednakże w miarę przybywania lat, zainteresowanie pisaniem poezji zmniejsza się zarówno u rasy białej, jak i u’czarnej (Lehman i Witty, 1928b).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>