Monthly Archives Czerwiec 2017

Używanie kredek i farb

Aktywność twórcza, polegająca na posługiwaniu się kredkami i farbami, jest w okresie dzieciństwa powszechna i przechodzi prawie takie same fazy rozwoju jak rysowanie. W drugim roku życia dziecko zaczyna próbować używania kredek, w trzecim roku umie już malować kredką: w czwartym w rysowaniu kredką przejawia się jego wyobraźnia: w piątym zaczyna być świadome swojej pracy (Gesell i inni, 1940). Również częstą formą wypowiadania się jest używanie farb wodnych, które następuje zaraz po używaniu kredek. Dziecku sprawia dużą przyjemność pokrywanie stronic papieru jasnymi kolorami, dobieranymi i zestawianymi bez nadzoru i wtrącania się starszych.

czytaj dalej

Stopnie uznania społecznego

To, w jakim stopniu dziecko cieszy się uznaniem społecznym, zależy od samego dziecka i od grup, z którymi się ono łączy. Bardzo zróżnicowane są bliskie stosunki z grupą albo poszczególnymi członkami grupy (Bogardus, 1948: Wittenberg i Berg, 1952). Nic nie wskazuje na to, że istnieje ścisły związek między stopniem uznania innych przez dziecko a stopniem uznania dziecka przez innych. Dziecko może uznawać dużą liczbę innych osób, a samo może być uznane przez mniejszą lub większą grupę. Podobnie może ono cieszyć się uznaniem dużej liczby członków grupy, a samo uznawać wielu lub tylko niewielu z nich (Cunnungham, 1951). Bardzo rzadko zdarza się, aby dziecko znalazło uznanie każdego dziecka, z którym wejdzie w kontakt. Jersild (1954) wyraża to w ten sposób: „Innymi słowy, nikt nie jest pewny na arenie społecznego uznania”.

czytaj dalej

Przestrzeganie zasad w sporcie

Umiejętność współdziałania w sporcie albo zdolność podporządkowywania się poszczególnych jednostek wzorom grupowym – to wytwór życia grupy. Dziecko wcześnie uczy się tego, że musi grać określone role w zabawach i że jakiekolwiek naruszenie tych ról, na przykład oszustwo, lekceważenie, kłamstwo albo stosowanie podstępnych metod, nie będzie tolerowane. Aby zdobyć wspólnie zbiorową nagrodę, dzieci wykazują wyższy stopień pozytywnego współdziałania, takiego jak na przykład wzajemne pomaganie sobie, wspólne korzystanie z materiałów: natomiast współzawodnictwo między poszczególnymi jednostkami wyzwala negatywne zachowanie się, takie jak przywłaszczanie sobie materiału, nieprzyjazne uwagi i chęć przeszkadzania innym albo dominowania nad nimi (Stendler i inni, 1951). Zbyt żywe zainteresowanie cudzymi przyjaciółmi może się wszakże okazać niebezpieczną przeszkodą we współpracy z innymi (Bios, 1941).

czytaj dalej